Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


เจ้าหน้าที่จัดซื้อยา และเวชภัณฑ์


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ผ่านงานด้านการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ อย่างน้อย 1-2  ปี หรือมีความรู้ด้านยา และเวชภัณฑ์
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถวิเคราะห์ผู้ขายได้
 • มีความรู้ทางด้านการจัดซื้อ รวมถึงทราบแหล่งที่มา บริษัทผู้ขาย และตัวแทนจำหน่ายเป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • รักในงานบริการ และสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เร่งด่วนฉุกเฉินได้

รายละเอียดของงาน
 • รักษาประสิทธิภาพการจัดซื้อสินค้าให้มีคุณภาพ และความถูกต้องโปร่งใส ปราศจากข้อร้องเรียน
 • ออกใบสั่งซื้อ/สั่งยา จัดซื้อ จัดหา ติดตาม ยา และเวชภัณฑ์ รวมทั้งวัสดุทางการแพทย์คงคลังแผนกต่างๆให้ทันตามกำหนดเวลา
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ขาย/ตัวแทนขาย เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขต่างๆเบื้องต้นเพื่อให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุด
 • ประสานงานกับตัวแทนบริษัทเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อ การส่งสินค้า และแก้ไขเบื้องต้น
 • ประสานงานกับฝ่าย/แผนกต่างๆ เกี่ยวกับการขอซื้อ การแก้ไขปํญหาต่างๆเบื้องต้น
 • คัดกรองข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาก่อนนำเสนออนุมัติสั่งซื้อตามสายงาน
 • จัดเก็บเอกสารการสั่งซื้อเวชภัณฑ์ของแผนกต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกการค้นหา
 • รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทผู้ขาย ทะเบียนราคาให้ถูกต้องเสมอ
 • สรุปปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางแก้ไข
 • จัดทำรายงานเครื่องชี้วัดประจำเดือนเพื่อเสนอทางผู้บริหาร
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 08:30 - 11:00 และ 13:00 - 16:00 น. วิธีการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น B โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: hr@thainakarin.co.th

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

สมัครออนไลน์
 

สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ

Job_Tnh

หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : Recruit@thainakarin.co.th

ลงทะเบียน