Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  Aโรต้าไวรัส (Rotavirus)


ไวรัสที่กำลังระบาดหนักทั้งในเด็กเเละผู้ใหญ่


โรต้าไวรัสคืออะไร

โรต้าไวรัส (Rotavirus)  เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งจะทำให้เกิดอาการอุจจาระร่วงผิดปกติอย่างรุนแรง

แค่ไหนถึงเรียกว่ามีอาการอุจจาระร่วง

มีการถ่ายอุจจาระเหลวตั้งแต่ 3 ครั้งภายใน 1 วัน หรืออาจถ่ายจนเป็นน้ำ และหากมีเพียงครั้งใดครั้งหนึ่งถ่ายเป็นมูกเลือด ก็ถือว่าเป็นอาการของโรคท้องร่วงแล้ว 

การติดต่อของโรค

         โรต้าไวรัสติดต่อกันโดยการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป หรืออาจติดต่อผ่านมือหรือร่างกายของผู้ที่สัมผัสอุจจาระของผู้ป่วย

อาการของโรค

            ท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำ

         คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด อาหารไม่ย่อย

         มีไข้ต่ำ ปวดเมื่อยตามตัว

ต้องมาพบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการ ดังนี้

  1. อ่อนเพลีย หมดแรง
  2. ถ่ายท้องหรืออาเจียนตลอดเวลา
  3. มีปัสสาวะสีเข้มมาก หรือปัสสาวะน้อยจนถึงแทบไม่ปัสสาวะเลย
  4. ปากแห้งจนแตก ตาโหล

การรักษา

         รักษาตามอาการ และป้องกันในเรื่องของการขาดน้ำ จึงควรให้ดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อทดแทนน้ำที่ร่างกายสูญเสียไป

กลุ่มคนที่ต้องระวัง

         เด็กและผู้สูงอายุที่เป็นโรคนี้ ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะการเสียน้ำจากร่างกายมากเกินไป จะทำให้เกิดอาการช็อกได้

การป้องกัน

  1. รับประทานอาหารที่ทำสุกใหม่ ๆ 
  2. หากต้องรับประทานอาหารร่วมกันต้องใช้ช้อนกลางเสมอ
  3. ล้างมือให้ครบขั้นตอนและล้างมือบ่อย ๆ
  4. ล้างของเล่นเด็ก อุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ