โหมดสี

เปิด

ปิด
Call Center : 0 2361 2727   |  A  A  A


คุณกตัญชลีล์ วรต์เกียรติขจร ผู้บริหารฝ่าย Healthcare Strategy and Management จาก บจก. เอไอเอ ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลไทยนครินทร์...
 


พูดคุยกับเจ้าหน้าที่