Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560นพ.วีระชัย พึ่งรัศมี รองผู้อำนวยการแพทย์พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลไทยนครินทร์เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยโดยได้ถวายปัจจัย พร้อมยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งศูนย์เยาวชนบางนาร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตบางนาร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย ณ วัดบางนานอก กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560


 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทุกวันผ่าน
LINE ID: @Thainakarin เพิ่มเพื่อน