Call Center : 0 2361 2727   |  A  A  A
ค้นหาแพทย์

หมายเหตุ : ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาสอบถามได้ที่แผนก Call Center
โทร. 0 2361 2727




ศูนย์หัวใจไทยนครินทร์
















ศูนย์กระดูกและข้อ






































ศูนย์มะเร็งโฮลิสติค





ศูนย์ไตเทียม




ศูนย์ตรวจสุขภาพ






ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์











คลินิกแพทย์แผนจีน



คลินิกสราญรมย์











แผนกหู คอ จมูก

























แผนกกุมารเวชกรรม
































แผนกสูติ-นรีเวช














แผนกอายุรกรรม



















ศูนย์ทันตกรรม




























แผนกศัลยกรรม






























แผนกฉุกเฉิน





แผนกกายภาพบำบัด




แผนกรังสีวินิจฉัย
Not Match
คลินิกตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน

ศูนย์ทางเดินอาหาร










คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ






แผนกจักษุ













ศูนย์โรคเต้านม









ศูนย์เลสิค


ศูนย์สมองเเละระบบประสาท








พูดคุยกับเจ้าหน้าที่