ผู้ชายหลายๆ คนอาจสงสัยและเข้าใจผิดว่าวัคซีน HPV เป็นวัคซีนเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น แต่จริงๆ แล้วผู้ชายก็ควรฉีดเช่นกัน เพราะในผู้ชายเชื้อไวรัส HPV สามารถทำให้เกิดโรคในอวัยวะต่างๆ ได้ เช่น หูดหงอนไก่ มะเร็งองคชาต มะเร็งทวารหนัก มะเร็งในช่องปากและลำคอ ดังนั้นการป้องกันตนเองด้วยการฉีดวัคซีน จึงสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเหล่านี้ในผู้ชายได้

นพ.พิเชฐ ผนึกทอง แพทย์เวชศาสตร์ทางเพศ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีความชัดเจนของเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังค่ะ

 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ชื่อ-สกุล

 

ผู้ที่เขียนบทความ

DR_PHICHET_PANUGTHONG-01
นพ. พิเชฐ ผนึกทอง
แพทยเวชศาสตร์ทางเพศ  โรงพยาบาลไทยนครินทร์