LCP Large Image

เจ้าหน้าที่แผนกโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใสเหมาะสำหรับการให้บริการส่วนหน้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานของสถานประกอบการพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดของงาน

 • ศึกษากระบวนการทำงานละวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร พร้อมกับประสานงานกับพนักงานในองค์กรเพื่อวิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบให้สอดรับกับความต้องการขององค์กร
 • รวบรวม วิเคราะห์ และค้นคว้าเกียวกับความต้องการทางธุรกิจและนำเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเชิงระบบสารสนเทศ
 • ประเมินค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการอย่างเหมาะสม
 • ประสานงานหน่วยงานผู้ใช้งานระบบเพื่อทดสอบระบบและวางกระบวนการใช้งานหลักจากการพัฒนะระบบเสร็จสิ้น

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

จำนวนที่รับ2  อัตรา

เงินเดือนเงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ

สวัสดิการ

 • ค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีและประกันชีวิต
 • สวัสดิการส่วนลดค่าทันตกรรม
 • ค่าครองชีพ
 • โบนัสตามผลประกอบการของโรงพยาบาล
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ