การใส่หน้ากากอนามัยถูกวิธีสามารถป้องกันเชื้อได้ถึง 80%


ผู้ที่เขียนบทความ

DR_ONWALEE_DHISSAYAKAMOL-01
พญ. อรวลี ดิษยะกมล
แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลไทยนครินทร์