Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  AHA – Hospital Re-Accreditation (ครั้งที่ 3)

คุณภาพที่ผ่านการรับรองด้วยมาตรฐานโรงพยาบาล Hospital Accreditation จากสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ปี 2016 (เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2559)


Asia’s 200 Best Under a Billion

หนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทย จำนวน 9 บริษัท ที่ผ่านการคัดเลือกในการจัดอันดับ โดยนิตยสาร Forbes Asia ซึ่งค้นหาสุดยอดบริษัท 200 แห่ง จากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มียอดขาย ไม่เกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2010


Platinum Award Hospital Quality 2011

รางวัล Platinum Award จากงาน Platinum Award Hospital Quality 2011 บริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรางวัลให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ดีเด่นด้านการบริหารจัดการลูกค้าประกันชีวิต


รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน

กระทรวงแรงงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แรงงาน เนื่องจากฝ่ายพัฒนาบุคลากรได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากร จัดฝึกอบรมภายในองค์กรและส่งไปอบรมภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน ได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างดีเสมอมา


Taxpayer Recognition Award 2011

รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ ประจำปี 2554 จากนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง มอบรางวัลเพื่อยกย่อง และเป็นเกียรติกับผู้เสียภาษีที่ดี มีคุณภาพเป็นแบบอย่างที่ดี ในการเสียภาษีตามหลักบรรษัทภิบาล


Platinum Award Hospital Quality 2014

รางวัล Platinum Award จากงาน Platinum Award Hospital Quality 2014 บริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรางวัลให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ดีเด่นด้านการบริหารจัดการลูกค้าประกันชีวิต


Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2014

รางวัลเกียรติยศอันดับ 1 ประเภท “การให้บริการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม” โดย บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เป็นรางวัลที่มอบให้กับโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

บาคาร่าออนไลน์สูตรบาคาร่าKUBETซอคเกอร์ลีก สล็อตคาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี