Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  A


"อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์"

Thainakarin…The hospital you can trust

 

           โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ด้วยการดูแลรักษาที่มี คุณภาพ มาตรฐานระดับสากล ให้บริการอบอุ่นดุจญาติมิตร ราคาเป็นธรรม บริหารจัดการโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบุคลากร มีความสุข


           พันธกิจ

           1.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความสุขและภาคภูมิใจในองค์กร

           2.พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาด้วยมาตรฐานระดับสากล

           3.พัฒนาองค์กรก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

           4.พัฒนาการบริการที่อบอุ่น ประทับใจ ดุจญาติมิตร

           5.บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล


          ค่านิยมหลัก

          - T   Teamwork and Staff value ทำงานเป็นทีมและมุ่งสร้างคุณค่าให้บุคลากร

          - N   Non-stop learning and Improvement เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

          - H   Hospitality and Quality care ดูแลอย่างอบอุ่นและมีคุณภาพ

 

บาคาร่าออนไลน์สูตรบาคาร่าKUBETซอคเกอร์ลีก สล็อตคาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี