โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในโครงการ ‘Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต’ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคจำนวน 148 ท่าน ได้รับปริมาณโลหิตทั้งหมด 59,200 ซีซี

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น.