โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ขอขอบคุณ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (ร้านโอ้กะจู๋) ที่ได้มอบมื้ออาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 100 กล่อง พร้อมผักออร์แกนิค เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานหนักในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด – 19 โดยมี พญ.อรวลี ดิษยะกมล แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมโรคติดเชื้อ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564