โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ขอขอบคุณ คุณชนินทร์และคุณนพมาศ เย็นสุดใจ ที่ได้นำอาหารพร้อมน้ำดื่มจำนวน 120 ชุด มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID–19 โดยมีคุณภวดี วรรณสนิท หัวหน้าสายงานพยาบาล ศูนย์เฉพาะทาง เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564