โรงพยาบาลไทยครินทร์ ร่วมกับสำนักงานเขตบางนา และประชาชนจิตอาสา ‘เราทำความดี ด้วยหัวใจ’ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ คูระบายน้ำ ช่วงตั้งแต่ถนนเทพรัตน บริเวณข้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์จนถึงหลังโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยมีคุณโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ พร้อมด้วย นพ.ไพฑูรย์ ขจรวัชรา ผู้อำนวยการปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เจ้าหน้าที่จิตอาสา ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางนา ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565