โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ร่วมถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ ผ้าสบง สังฆทานพร้อมปัจจัย โดยมี นพ. เจริญ มีนสุข ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ถวายแด่พระครูปภัสสราธิคุณ (หลวงพ่อชัย ปภสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดผ่องพลอยวิริยาราม เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564