โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ขอขอบคุณ ธนาคารกรุงเทพ ที่ได้มอบน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เพื่อสนับสนุน และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID–19 ภายใต้โครงการ ‘เพื่อนคู่คิด มิตรร่วมแบ่งปัน’ เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564