โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคเงินใน ‘โครงการ ก.ไก่ ในสายหมอก’ เพื่อนำไปเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆ นักเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ‘แม่ฟ้าหลวง’ บ้านห้วยทรายเหลือง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลฯ ได้ส่งมอบเงินบริจาค พร้อมยาและเวชภัณฑ์ให้กับคุณพิเชษฐ์ สุขสวัสดิ์ ประธานกลุ่ม ก.ไก่ในสายหมอก โดยมีคุณสิริศิลป์ เจียสุวรรณ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพ เป็นตัวแทนมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564