โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ พร้อมด้วย นพ.เจริญ มีนสุข ประธานกรรมการบริษัท และนพ.เจริญ ฉั่วริยะกุล อายุรแพทย์ประจำ ร่วมมอบเงินบริจาค กระเช้าของขวัญ และสิ่งของจำเป็น ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค และมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย บางปู สมุทรปราการ โดยเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาหลายปีติดต่อกัน ด้วยปณิธานในการช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ โดยมีคุณสิริศิลป์ เจียสุวรรณ เลขานุการมูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ เป็นตัวแทนมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564