บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNH เตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วย COVID–19 ระลอก 3 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร่วมมือกับโรงแรมดาหลา (Dahla Hotel) จัดตั้งหอพักผู้ป่วยเฉพาะกิจ หรือ Hospitel ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 200 เตียง

สำหรับการจัดตั้ง Hospitel ในครั้งนี้ เป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง สามารถใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพหรือสิทธิ์ UCEP และสิทธิ์อื่นๆ ได้แล้วแต่กรณี ดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีการตรวจประเมินอาการพร้อมให้คำแนะนำรักษาผ่านระบบ Telemedicine ผู้ป่วยจะได้รับบริการอาหาร และยา จนกระทั่งหายเป็นปกติ จึงสามารถกลับบ้านได้ ในกรณีที่มีอาการรุนแรงขึ้น ทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้จัดเตรียมทีมแพทย์ฉุกเฉินบริการ 24 ชั่วโมง สามารถนำส่งรักษาต่อภายในโรงพยาบาลได้รวดเร็ว