โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ขอขอบคุณ คุณชมพูนุช คงสมุทร์ เจ้าของร้านอาหาร ‘ครัวกินแหลก’ ซอยบางนา-ตราด 37 ที่ได้นำอาหาร จำนวน 100 กล่อง มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID–19 โดยมีคุณศิริรัตน์ ภู่คอย หัวหน้าพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ และคุณกรกนก กำมะเลศ หัวหน้าพยาบาลสายงานผู้ป่วยนอก เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564