โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์ รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ‘Sinovac Covid-19 Vaccine’ โดสแรก ตามกลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด นำโดย นพ.พีระ ช้างแก้ว ผู้อำนวยการแพทย์ และทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2564