พระเดชพระคุณ พระราชปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะเขตทวีวัฒนา และเจ้าอาวาสวัดอมรคีรี ซึ่งเป็นผู้รับบริการประจำศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มอบเงินบริจาคเข้ามูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ โดยมี นพ.เจริญ มีนสุข ประธานกรรมการบริษัท และประธานมูลนิธิฯ พร้อมทั้งคณะฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563