โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรม “ส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน” ให้กับ น้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยมีทีมพยาบาลวิชาชีพให้คำแนะนำเรื่องการดูแลด้านสุขอนามัย พร้อมสาธิตการแปรงฟัน และการล้างมืออย่างถูกวิธี

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆ นักเรียน และสามารถนำไปปรับใช้สำหรับการดูแลสุขภาพของตัวเองในชีวิตประจำวัน เพื่อให้น้องๆ มีสุขภาพช่องปากที่ดี และมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ห่างไกลจากเชื้อโรค ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวน้องๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ