โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมสนับสนุนโครงการ ‘ครัวเนชั่น..ปันน้ำใจ’ มอบเงินและสิ่งของบริจาคเพื่อแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤต Covid–19 โดยมี พล.ร.ต.นพ.สุรเชษฐ์ สู่พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ และคุณสุพรรณี แหล่งสท้าน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารการตลาด เป็นตัวแทนมอบ และมีคุณฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ CEO บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้รับมอบ