โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับบริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (Reckitt Bangpakong) จัดกิจกรรม “Reckitt ร่วมใจห่างไกลยาเสพติด” ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สารเสพติดให้โทษ” โดย นพ.พุฒิสรรค์ ทัฬหวรงค์ จิตแพทย์โรงพยาบาลไทยนครินทร์ และบรรยายหัวข้อ “ยาเสพติด…ภัยใกล้ตัว” โดย พ.ต.ท.วันชัย ประถม รอง.ผกก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังมีการจัดบอร์ดนิทรรศการ (Exhibition) ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดให้โทษ พร้อมด้วยกิจกรรมสันทนาการ และเกมต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงโทษของยาเสพติดรวมถึงวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565