โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี คมชัดลึก โดยมีคุณวรเดช กฤตยาเกียรณ ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด พร้อมด้วยคุณณัฐพัชร์ พัฒนเทียรฆ ที่ปรึกษาด้านสื่อสารการตลาดและ CRM เป็นตัวแทนมอบกระเช้า โดยมีคุณรณชัย หาญสุวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการคมชัดลึกออนไลน์ พร้อมด้วยคุณพิเชษฐ์ ชูรักษ์ หัวหน้าบรรณาธิการบริหารคมชัดลึกออนไลน์ และคุณจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง บรรณาธิการบริหารเว็บไซต์คมชัดลึกออนไลน์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร