นพ.เจริญ มีนสุข ประธานกรรมการบริษัท รพ.ไทยนครินทร์ พร้อมด้วยคุณฐิติ สิหนาทกถากุล ประธานบริหารฯ คณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ครบรอบ 29 ปี โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 19 รูป บริเวณด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลฯ และมีพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565