โรงพยาบาลไทยนครินทร์เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน 67th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2022 เทศกาลงานของขวัญและสินค้านานาชาติกว่า 40 ประเทศ กว่า 200 ร้านค้าจากคณะภริยาทูต ภายในงานมีจำหน่ายสินค้าจากนานาประเทศทั่วโลก อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องนุ่งห่ม และสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ โดยรายได้จากการจัดงานจะมอบให้กับโครงการการกุศลกว่า 50 โครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลฯ ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์พร้อมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ การตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย ตรวจวัดความดันโลหิต กิจกรรมการเพิ่มผู้ติดตามใน Facebook : Thainakarin Hospital และ Line Official : @Thainakarin เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมแจกของรางวัล นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้รักสุขภาพและทุกคนในครอบครัว โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ณ Central World LIVE ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์