โรงพยาบาลไทยนครินทร์ นำโดย นพ.พิเชฐ ผนึกทอง ผู้อำนวยการงานคุณภาพและผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานการตลาด พร้อมทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลฯ ในงานนิทรรศการวิชาการ เอ ซี เอส พี ACADEMIC SHOW AND SHARE 2022 “Discover Self Learning Though Practical Activities” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็กนักเรียนและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกม พร้อมแจกของรางวัล โดยมีน้องๆ นักเรียน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ