โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มอบชุดตรวจ ATK (Testsealabs COVID-19 Antigen Test) จำนวน 600 ชุด ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลฯ ได้แก่ โรงเรียนลาซาล จำนวน 200 ชุด โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา จำนวน 200 ชุด และโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จำนวน 200 ชุด เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี พลเรือตรีนายแพทย์สุรเชษฐ์ สู่พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหารเป็นผู้มอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา