โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในโครงการ ‘Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ปี 2’ ครั้งที่ 1/2564 มีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก โดยได้ปริมาณโลหิตทั้งหมด 69,600 ซีซี

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น.