โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับศูนย์เยาวชนบางนาและหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนในเขตบางนา จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ถวายปัจจัย พร้อมยา-เวชภัณฑ์ โดยมีคุณพงศ์ศักดิ์ เตชะสถิรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและคุณวรเดช กฤตยาเกียรณ ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบางนานอก เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565