โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับคณะแพทย์ ในโอกาสปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ครบ 5 ปี และครบ 15 ปี โดยมี นพ. เจริญ มีนสุข ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564