โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับศูนย์เลสิกไทยนครินทร์ ออกหน่วยให้บริการตรวจวัดค่าสายตา ให้กับน้องๆ นักเรียนที่กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ช่างฝีมือทหาร หน่วยงานราชการ ตำรวจ ทุกเหล่าทัพ โดยมีน้องๆ เข้าร่วมตรวจสายตาเป็นจำนวนมาก เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ สถาบันกวดวิชา S.C.Camp เทพารักษ์ สมุทรปราการ