โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จัดกิจกรรมให้ความรู้เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 (โรงงาน PE, โรงงาน 2W) โดยมีคุณกาญจนา นันทะเสน หัวหน้าสายงานพยาบาล สนับสนุนงานพยาบาล โรงพยาบาลไทยนครินทร์ พร้อมทีม Safety and Health บริษัทไทยฮอนด้าฯ ร่วมบรรยายให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเล่นเกมส์รับของที่ระลึก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก