โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับศูนย์เลสิคไทยนครินทร์ ออกหน่วยให้บริการตรวจวัดค่าสายตา ให้กับน้องๆ นักเรียนที่กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ช่างฝีมือทหาร หน่วยงานราชการ ตำรวจ ทุกเหล่าทัพ โดยมีน้องๆ เข้าร่วมตรวจสายตาเป็นจำนวนมาก เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ สถาบันติวยูเอ็มดี (UMD) จ.ชลบุรี