โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในหัวข้อ “Muscle Pain Prevention Project Phase 2 : Let’s get fit” ให้กับพนักงาน บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบางบ่อ

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลฯ การให้ความรู้และให้คำปรึกษาพร้อมสาธิตการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพบำบัด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเล่นเกมพร้อมแจกของที่ระลึก โดยมีพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงอาหาร บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบางบ่อ