โรงพยาบาลไทยนครินทร์ นำโดย นพ.กำพล วีรกาญจนา แพทย์หัวหน้าแผนกกุมารเวชกรรม พร้อมทีมกุมารแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ สนับสนุนให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) กับกลุ่มเด็กนักเรียนโรงเรียนอรรถวิทย์ จำนวน 44 คน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากทางภาครัฐ ฉีดให้สำหรับเด็กกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี (ฝาสีส้ม) และอายุ 12 ปี (ฝาสีม่วง) ณ แผนกกุมารเวชกรรม ชั้น L โรงพยาบาลไทยนครินทร์