พล.ร.ต.นพ. สุรเชษฐ์ สู่พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมแพทย์เฉพาะทาง ร่วมงานแถลงข่าวเปิด ‘คลินิกฟื้นฟูสุขภาพหลังป่วย (Recovery Care Clinic)’ ภายใต้แนวคิด ‘Realize & Personalized’ เข้าใจทุกอาการและวางแผนฟื้นฟูเฉพาะบุคคล ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมสหสาขา รองรับผู้ป่วย Long Covid ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ดูแลครอบคลุมทุกกลุ่มอาการ

ภายในงานมีการเสวนาในช่วง Health Talk หัวข้อ ‘Realize & Personalized ฟื้นฟูหลังป่วยโควิด-19’ วิทยากรโดย พญ.วรางคณา อิ่มฤทัยเจริญโชค อายุรแพทย์ประจำแผนกอายุรกรรม, พญ.กฤติญา ชัยโชติจินดา กุมารแพทย์สาขาโรคติดเชื้อในเด็ก, พญ.ประวีณา ดิเรกวัฒนชัย อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา, นพ.อุฬาร วงศ์แกล้ว แพทย์ประจำศูนย์หัวใจ, พจ.วาสนา จาง แพทย์หัวหน้าคลินิกแพทย์แผนจีน และพญ.อรกมล อินกองงาม แพทย์หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพองค์รวม ภายในงานมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ เวทีกิจกรรมชั้น G เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565