โรงพยาบาลไทยครินทร์เข้าร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งความปลอดภัย (Safety Week) ประจำปี 2565 ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ อาชีวอนามัย รวมถึงความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกม มอบของที่ระลึก โดยมีพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด อมตะซิตี้ชลบุรี