โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เข้าร่วมในงานประชุมระดับผู้บริหารตัวแทน เพื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล และแนะนำโปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงมอบสิทธิประโยชน์สำหรับตัวแทนประกันและลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ นอกจากนี้ภายในงานยังให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา