โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เปิดให้บริการ Hospitel แห่งที่ 2 โดยร่วมมือกับโรงแรม 56 (56 Hotel) จัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ รองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 โซนสีเขียว จำนวน 69 เตียง

พล.ร.ต.นพ.สุรเชษฐ์ สู่พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้ ยังคงเป็นที่น่าวิตกกังวล เนื่องจากอัตราผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังคงมีสถิติสูงอย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลไทยนครินทร์เข้าใจถึงสถานการณ์และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดด้วยการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วย COVID-19

โดยที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลฯ ได้มีการจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจหรือฮอสพิเทล (Hospitel) ร่วมมือกับโรงแรมดาหลา (Dahla Hotel) ซึ่งได้เปิดให้บริการดูแลผู้ป่วย COVID-19 มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา และด้วยแนวโน้มของสถานการณ์การระบาดปัจจุบันยังคงรุนแรง พบผู้ป่วยติดเชื้อมากว่า 10,000 รายต่อวัน

ล่าสุดโรงพยาบาลไทยนครินทร์จึงเดินหน้าเปิดให้บริการ Hospitel แห่งที่ 2 โดยร่วมมือกับโรงแรม 56 (56 Hotel) ในการจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ สามารถรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID – 19 ที่ไม่มีอาการหรือมีการแสดงอาการเพียงเล็กน้อย (ผู้ป่วยโซนสีเขียว) จำนวน 69 เตียง

ทั้งนี้ การจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจดังกล่าวยังคงยึดตามหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานการรักษา เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วย COVID-19 โดยสามารถใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพหรือสิทธิ์ UCEP และสิทธิ์อื่นๆ ได้แล้วแต่กรณี

โดยผู้ป่วยทุกคนที่เข้ามารับการรักษาในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ จะอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีการตรวจประเมินอาการพร้อมให้คำแนะนำรักษาผ่านระบบ Telemedicine ผู้ป่วยจะได้รับบริการอาหารและยารักษา จนกระทั่งหายเป็นปกติ และสามารถกลับไปดูแลตนเองและใช้ชีวิตตามปกติที่บ้านได้
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงขึ้น (ผู้ป่วยโซนสีเหลืองและสีแดง) ทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้มีการจัดเตรียมทีมแพทย์ฉุกเฉินให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะสามารถนำส่งผู้ป่วยเพื่อเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลฯ ได้อย่างทันที

สำหรับ โรงแรม 56 ( 56 Hotel ) ตั้งอยู่ใจกลางย่านอุดมสุข สุขุมวิท 103 อุดมสุข 56 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยได้ปรับพื้นที่เป็น Hospitel เพื่อใช้เป็นห้องผู้ป่วย COVID-19 ชั่วคราว ภายในโรงแรมตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ที่พร้อมให้บริการผู้ป่วยมีความรู้สึกเหมือนพักอยู่ที่บ้านในสไตล์ ลักชัวรี่ บูติก โฮเทล (Luxury Boutique Hotel) ซึ่งภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยอย่างครบครัน อีกทั้งยังมีระบบการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. และด้วยจุดเด่นที่สำคัญคือ อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ขอให้ผู้ป่วยทุกคนที่เข้ารับบริการมีความมั่นใจในศักยภาพและความพร้อมของโรงพยาบาลฯ สำหรับการดูแลหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

นอกจากความร่วมมือในการขยายการจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ หรือฮอสพิเทล (Hospitel) เพิ่มเติมแล้ว ทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ยังคงสนับสนุนนโยบายของภาครัฐบาล ในด้านอื่นๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 และการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ที่จัดสรรควัคซีนจากทางภาครัฐ

โรงพยาบาลไทยนครินทร์มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 เข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้รวมถึงสามารถเพิ่มจำนวนเตียงภายในโรงพยาบาลสำหรับรองรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงได้มากขึ้น ช่วยให้ลดอัตราการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยได้มากขึ้นเช่นกัน รวมถึงการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ให้ครอบคลุมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนทุกคน ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางสำคัญในการที่จะช่วยกันแก้ไขวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ให้ดีขึ้นได้โดยเร็ว

#อบอุ่นมั่นใจที่ไทยนครินทร์