โรงพยาบาลไทยนครินทร์ นำโดย คุณฐิติ สิหนาทกถากุล ประธานบริหาร โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมพิธีปล่อยตัวในกิจกรรม TOYOTA LIVE ALIVE RUN 2022…RUN TO FIGHT FOR A BETTER FUTURE ‘วิ่งเพื่อสู้ สู่อนาคตที่ดีกว่า’ โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 และยังเป็นการแนะนำ TOYOTA ALIVE ซึ่งเป็นโครงการใหม่ในรูปแบบของ Marketing Complex ที่เป็นจุดศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline เพื่อต้อนรับลูกค้า และผู้ที่สนใจได้พบกับเทคโนโลยี และบริการต่างๆ ของโตโยต้า

นอกจากนี้ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้ตั้งจุดให้บริการตรวจ ATK สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน และจุดปฐมพยาบาล เพื่อดูแลนักวิ่งตลอดเส้นทางการวิ่ง รวมถึงกิจกรรมออกบูธ บริการแจกน้ำดื่มและมอบของที่ระลึกโดยมีนักวิ่งสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ TOYOTA ALIVE เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565