โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เข้าร่วมออกบูธในงาน ‘พรรณไม้งามอร่าม สวนหลวง ร.9 ปี 2565’ ภายใต้แนวคิด ‘สืบสาน งานศิลป์ ถิ่นเรืองรอง’ โดยทางโรงพยาบาลฯ สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล รวมถึงให้บริการตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้วให้กับประชาชนที่มาชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ในวันที่ 1, 3, 4 , 5 และ 10 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. ณ บริเวณสนามราษฎร์ มูลนิธิสวนหลวง ร.9