โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมออกบูธในกิจกรรม ‘วันเอดส์โลกประจำปี 2565’ ณ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงการแจกถุงยางอนามัย แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV และโรคเอดส์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกม มอบของที่ระลึก โดยมีพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวัน 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ณ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด (สาขาสำโรง และสาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)