ข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง อุบัติเหตุในชีวิตประจำวันที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น ลื่นล้ม ตกบันได ก้าวพลาด ตกส้นสูง อุบัติเหตุจากเล่นกีฬา หรืออุบัติเหตุจากออกกำลังกาย หากมีอาการปวดแล้วต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย?

นพ.อัครเดช พิทักษ์วีระกุล ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (เท้าและข้อเท้า) โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีเทคนิคการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง มาฝากค่ะ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ชื่อ-สกุล

ผู้ที่เขียนบทความ

DR_AKARADECH_PITAKVEERAKUL-01
นพ. อัครเดช พิทักษ์วีระกุล
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (เท้าและข้อเท้า) โรงพยาบาลไทยนครินทร์