ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ไม่ต้องกังวล

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ พร้อม #รองรับทุกสิทธิ์ เมื่อตรวจ Antigen Test Kit พบผลเป็นบวก (Positive) สามารถเข้ารับการตรวจ RT-PCR COVID-19 (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

พบผลตรวจยืนยันติดเชื้อ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) รองรับ พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ดูแลท่าน

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ Hospitel

  1. อายุไม่เกิน 60 ปี / น้ำหนักไม่เกิน 90 กก. / ไม่มีโรคประจำตัว
  2. ขอสงวนสิทธิ์งดรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

Hospitel ในการดูแลโดยโรงพยาบาลไทยนครินทร์

โรงแรมดาหลา (Dahla Hotel) คลิก https://bit.ly/2WlsGLf
โรงแรม 56 (56 Hotel) คลิก https://bit.ly/3gEUUHB

หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด

 

สอบถามเพิ่มเติม
หรือทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด โทร.

09 2663 9265, 06 2829 2446
09 6880 2432, 09 7057 7746
06 5930 1819, 09 8642 2299

*กรุณาทำนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง