การดูแลแผลไม่ให้แผลติดเชื้อ เป็นสิ่งสำคัญหลังการผ่าตัด ดังนั้นการรู้วิธีดูแลตัวเองอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม

พญ.พุทธิพร เนาวะเศษ ศัลยศาสตร์ทั่วไปและศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ศูนย์โรคเต้านม โรงพยาบาลไทยนครินทร์

 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ชื่อ-สกุล

 

ผู้ที่เขียนบทความ

puttiporn-naowaset
พญ.พุทธิพร เนาวะเศษ
ศัลยศาสตร์ทั่วไป และศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา (Surgery,Surgical Oncology)