ผู้หญิงทุกคนมีความเสี่ยง⁉️ เพราะ ‘มะเร็งเต้านม’ คือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของหญิงไทย แต่เราสามารถป้องกันตนเองได้ด้วยการตรวจคัดกรองเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกก่อนลุกลาม นำไปสู่การรักษาอย่างทันท่วงที รู้ก่อน มีโอกาสหาย ไม่เสียเต้า

พญ.ชญานุตม์ รัตตดิลก ศัลยแพทย์ศูนย์โรคเต้านม โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีความชัดเจนของเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังค่ะ

 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ชื่อ-สกุล

ผู้ที่เขียนบทความ

DR_Chayanoot_Rattadilok-01
พญ.ชญานุตม์ รัตตดิลก
ศัลยแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์โรคเต้านม โรงพยาบาลไทยนครินทร์