คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรืองานด้านโรงพยาบาล 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Ms. Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์สูง
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้

รายละเอียดของงาน

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

 • กำหนดทิศทางทางการตลาดขององค์กร วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
 • กำหนดกลยุทธ์ในการหากลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย และบรรลุตามเป้าหมายผลการดำเนินงานขององค์กร

วางแผนกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์

 • วางแผน และวิเคราะห์กลยุทธ์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และกลุ่มเป้าหมาย
 • วางแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

วางแผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาด

 • กำหนดกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดทั้งระยะสั้น และระยะยาว เลือกใช้สื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
 • ควบคุมการดำเนินงานด้านการสื่อสารการตลาด ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

ภาพรวม การจัดการทั่วไป

 • ดูแลการทำงานโดยภาพรวมของฝ่ายการตลาดฯ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และสอดคล้องกับเป้าหมาย
 • บริหารบุคลากร ให้สามารถดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนที่รับ

1 อัตรา

เงินเดือน

เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

สมัครออนไลน์

เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)

ส่งรายละเอียดการสมัครงานResume มาที่Email: recruit@thainakarin.co.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ